28 Oktober 2016 genomfördes informationsseminarium i Västervik, kring additiv tillverkning (AM), 3D-skrivare, Design för AM och produktion med AM.

seminarium_am_3c_center

 

De närmaste åren kommer AM förändra och utveckla företag, produkter, distributions kanaler och produktions sätt. Nya företagsmodeller baserade AM utvecklas. AM har funnits i över 30 år men det är först senaste åren som 3D-skrivare och material har utvecklats till att på många områden överträffa traditionell tillverkning gällande både materialegenskaper och kostnadseffektivitet. Fördelarna är många och kunskap i området kan skapa stora möjligheter och konkurrensfördelar.

Design för AM, är också ett viktigt område, där man har kommit långt inom tex ”aerospace”, medicinteknik, verktygsframställning och vissa nischade branscher.

3D Center har flerårig erfarenhet och innehar en bred kunskap kring AM, främst hårdvara men även mjukvara. Vi följer utvecklingen på nära håll och håller bra koll på nya tekniker och trender i branschen. Vi har en maskinpark lokalt som innefattar sju olika tekniker (SLS, SLA, MJP,FDM, DLP-Movinglight, CJP samt MJF). Vi har även tillgång till metall- och keramtekniker på distans.

Kunskap kring AM kommer vara otroligt viktigt för många företag, främst inom tillverkning och produktutveckling. 3D Center vill främja kunskapsspridning och tillgänglighet och bjuder därför in till informationsseminarium kring AM.

Datum: 28 oktober
Plats: Rådhuset i Västervik, i rådhussalen en trappa upp.

Seminariet är uppdelat i tre delar

1. 10.00-10.30: Grunderna och funktion hos de vanligaste teknikerna SLA, SLS, MJP/Polyjet, FDM/FFF, CJP, MJF. mfl. Skillnaderna är stora och vi ger svar på vad kan man producera idag? Vilka applikationer är möjliga att lösa med 3D-skrivare? Fördelar och begränsningar?

2. 11.00-11.30: Design för AM, vilka konstruktionsfördelar kan man få med AM? Vad är möjligt och var finns begränsningarna? Den stora AM revolutionen kommer ske när fler produkter designas för AM.

Lunch

3. 13.00-13.30: Produktion av slutprodukter med AM. Hur ser utvecklingen ut? Vilken typ av utrustning finns och till vilken kostnad? Alla produkter är inte lämpade för produktion med AM, var i ligger effektiviseringen? AM möjliggör även nya företagskoncept.

13.30-14.00: Frågor

Varmt välkomna
//Casper & Ulf
3D Center