Sammanställning AM tekniker

Det finns idag ett 20 tal olika tekniker inom 3D printing/Additiv tillverkning som är väl beprövade och implementerade för olika typer av applikationer. Varje teknik är unik, med sina speciella fördelar och begränsningar. I vissa fall kan behovet vara starka hållbara och kanske ESD-skyddande plastprodukter som är av största vikt. Då kanske bästa lösningen är  FFF eller SLS teknik. Men i andra fall kanske komplexa små metallprodukter ska produceras, då kan lösningen istället vara antingen ”direktmetall 3D-skrivare” alternativt en 3D-skrivare som skriver ut en vaxmodell, som därefter gjuts med så kallad ”Lost wax” gjutning.

En annan viktig aspekt att tänka på är de många nya tekniker som ofta ges stor plats i media. Ofta visar man upp extremt snabba maskiner eller med andra egenskaper som vida överträffar de mer etablerade 3D-printstekniker som varit tillgängliga i 10-30 år. De nya ”revolutionerande” teknikerna som presenteras är kanske just det. Men sannolikt kommer ett antal år behövas för att utveckla gångbara material och få processerna stabila.

Gemensamt för teknikerna nedan är att de alla lämpar sig främst för lägre serier och företrädesvis komplexa geometrier eller produkter. I en 3D-skrivare får man komplexiteten gratis och kan därför lättare motivera produktion av produkter som är komplicerade i sin geometri.

Download full report