Grundkurs inom 3D teknik, scanning, produktion, material och design

Målet med kursen är att du skall få en övergripande kunskap inom 3D tekniken och additiv tillverkning. Kursen tar upp tillämpningsområden som 3D scanning, material, produktions- och prototypmetoder, mjukvara, framställningsprocesser samt kostnader. Vi tänker oss dig i rollen som teknikutvecklare, arkitekt, lärare, företagare, CAD designer, innovation eller allmänt tekniskt intresserad m.m.

Vi lär dig grunderna inom 3D teknik med hjälp av en blandning av teori, praktiska övningar, smarta tips kring framställning och produktutveckling du kommer att se med nya ögon efter att du upptäcker hur professionell du blivit efter bara en dags inspirerande kurs.

Program:

09.00-10.00

Grunderna och funktion hos de vanligaste teknikerna SLA, SLS, MJP/Polyjet, FDM/FFF mfl. Skillnaderna är stora och vi ger svar på hur det fungerar, fördelar och begränsningar samt exempel på applikationer.

10.00-10.15  Kaffepaus

10.15-11.30

Produktionsmetoder med AM: Exempel på hur 3D skrivare används i olika produktionssammanhang.

11.30-12.00

Design för AM. Vilka konstruktionsfördelar kan man få med AM? Exempel på verktyg.

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.30

3D scanning hur scanning fungerar samt hur man kan gå vidare med filerna i olika mjukvaror. Visar dessutom Geomagic Freeform en mjukvara som är i en klass för sig själv.

14.30-15.00 Kaffepaus

15.00-15.45

Demonstration av olika 3D skrivare och material.

15.45-16.00

Frågor och avslutning

 

Föreläsare

 

Teddy Larsson, 3d innovations, Sverige

 

Casper Rosén, 3D Center AB, Sverige

Jon Stenius och Mikael Andersson, Esi 3D Print, Åland

 

Målgrupp

Vi tänker oss dig i rollen som teknikutvecklare, arkitekt, lärare, företagare, CAD designer, innovation eller allmänt tekniskt intresserad m.m

Datum
08.05.2017, kl. 09:00-16:00

Plats
Ålands Näringsliv, Nygatan 6 (Alandia Trade Center) 2 vån

Kostnad
300 euro för medlemmar i Ålands Näringsliv och 330 euro för icke-medlemmar i Ålands Näringsliv, ex.moms

Senaste anmälningsdag
21.04.2017

Länkför mer info och anmälan


28 Oktober 2016 genomfördes informationsseminarium i Västervik, kring additiv tillverkning (AM), 3D-skrivare, Design för AM och produktion med AM.

seminarium_am_3c_center

 

De närmaste åren kommer AM förändra och utveckla företag, produkter, distributions kanaler och produktions sätt. Nya företagsmodeller baserade AM utvecklas. AM har funnits i över 30 år men det är först senaste åren som 3D-skrivare och material har utvecklats till att på många områden överträffa traditionell tillverkning gällande både materialegenskaper och kostnadseffektivitet. Fördelarna är många och kunskap i området kan skapa stora möjligheter och konkurrensfördelar.

Design för AM, är också ett viktigt område, där man har kommit långt inom tex ”aerospace”, medicinteknik, verktygsframställning och vissa nischade branscher.

3D Center har flerårig erfarenhet och innehar en bred kunskap kring AM, främst hårdvara men även mjukvara. Vi följer utvecklingen på nära håll och håller bra koll på nya tekniker och trender i branschen. Vi har en maskinpark lokalt som innefattar sju olika tekniker (SLS, SLA, MJP,FDM, DLP-Movinglight, CJP samt MJF). Vi har även tillgång till metall- och keramtekniker på distans.

Kunskap kring AM kommer vara otroligt viktigt för många företag, främst inom tillverkning och produktutveckling. 3D Center vill främja kunskapsspridning och tillgänglighet och bjuder därför in till informationsseminarium kring AM.

Datum: 28 oktober
Plats: Rådhuset i Västervik, i rådhussalen en trappa upp.

Seminariet är uppdelat i tre delar

1. 10.00-10.30: Grunderna och funktion hos de vanligaste teknikerna SLA, SLS, MJP/Polyjet, FDM/FFF, CJP, MJF. mfl. Skillnaderna är stora och vi ger svar på vad kan man producera idag? Vilka applikationer är möjliga att lösa med 3D-skrivare? Fördelar och begränsningar?

2. 11.00-11.30: Design för AM, vilka konstruktionsfördelar kan man få med AM? Vad är möjligt och var finns begränsningarna? Den stora AM revolutionen kommer ske när fler produkter designas för AM.

Lunch

3. 13.00-13.30: Produktion av slutprodukter med AM. Hur ser utvecklingen ut? Vilken typ av utrustning finns och till vilken kostnad? Alla produkter är inte lämpade för produktion med AM, var i ligger effektiviseringen? AM möjliggör även nya företagskoncept.

13.30-14.00: Frågor

Varmt välkomna
//Casper & Ulf
3D Center