Grundkurs Additiv tillverkning och 3D Printing

Idag finns enorma möjligheter inom additiv tillverkning och 3D Printing inom allt från produktutveckling, visualisering eller produktion. Denna utbildning hålls i regi av 3D Center med syfte att höja kompetensen kring additiv tillverkning hos företag som vill nyttja fördelarna med tekniken. Kursen ger en bred orientering av olika tekniker och applikationer för allmän breddning eller som grund för fortsatt utveckling inom företaget. Vi reder ut begreppen om hur det fungerar, med mål att väcka nya tankar och idéer om hur just ert företag kan ta till sig tekniken.

Fullständig kursinformation

Kontakta oss för bokning eller ytterligare info.

Design för additiv tillverkning

Idag finns enorma möjligheter inom additiv tillverkning (AT) och 3D Printing inom allt från produktutveckling, visualisering eller produktion. Denna utbildning hålls i regi av 3D Center med syfte att höja kompetensen och informera om viktiga aspekter ur design perspektiv. Prototypframtagning med AT har pågått de senaste 30 åren, medans produktion av slutprodukter och maskin komponenter bara varit möjligt under de senaste åren. Främst beroende på utveckling av material och materialegenskaper. Den stora revolutionen kring produktion med AM kommer inte ske förens produkter i större omfattning designas specifikt för produktion genom AT.

Fullständig kursinformation

Kontakta oss för bokning eller ytterligare info.

Tekniker för additiv tillverkning

Det finns ett stort utbud av olika typer av 3D-skrivartekniker på marknaden idag, och ännu fler är på väg. Teknikerna skiljer sig stort i flera aspekter och vid val av teknik för investering eller utskriftstjänst är det viktigt att rätt teknik används för rätt applikation och produkters slutliga egenskaper.

Fullständig kursinformation

Kontakta oss för bokning eller ytterligare info.

Specifik teknik för additiv tillverkning

Varje teknik inom AM (Additive Manufacturing) är unik med olika fördelar och begränsningar. Denna utbildning är både praktisk och teoretisk för en specifik teknik. Vi går igenom hela arbetsflödet från Cad-fil till färdig produkt med processen för utskrift och postprocess. Teoretiskt belyser vi viktiga aspekter för tekniken så som effektivitet.

Fullständig kursinformation

Kontakta oss för bokning eller ytterligare info.