Vad har vi för nytta av en 3D-skrivare?

Det finns oändliga möjligheter för de flesta branscher att använda 3D skrivare med olika fördelar beroende på bransch. Idag används en 3D printer ofta för att framställa prototyper när man tar fram produkter, men det blir mer vanligt att använda skrivare även vid direkt produktion med fördel för komplexa produkter och vid lägre serier.