Kommer 3D Skrivare ta kol på traditionell tillverkning?

Vid större serier och enklare produkter kan 3D-skrivare inte konkurrera med traditionella metoder.

kostnadskalkyl traditionell tillverkning produktion 3d skrivare 3d utskrift komplexitet serie volym lagvolymsserie-01

En av de största fördelarna med 3D skrivare är att man kan skapa komplexa produkter utan extra kostnad.  Därför lämpar sig tekniken främst för mindre serier och komplicerade geometrier. Ibland kan ett antal hopmonterade produkter ersättas med en produkt som istället kan framställas med AM-teknik. Och på så sätt minska antalet komponenter samt mindre montering. Får även en fördel genom att reservdelslager blir överflödigt eller om produkten vidareutvecklas och ändras.¨

Sanning: 3D Skrivare kommer aldrig att ersätta befintliga produktionsmetoder utan bara komplettera.