Kan vad som helst tillverkas med en 3D-skrivare?

För att en produkt ska vara lämpad för att produceras på 3D-skrivare bör en viss grad av komplexitet uppnås. Annars blir det sällan ekonomiskt försvarbart. Många produkter kan produceras i 3D-skrivare men bör tillverkas med annan teknik. Bara föra att det går betyder inte att de ska.

Kostnaden att tillverka enklare produkter på en 3D skrivare blir oftast för hög. Därför lämpar sig oftast inte befintliga produkter som är designade att produceras på traditionellt sätt, att tillverkas med additiv teknik.

Oftast krävs en värde ökning så som viktminskning, utseende, optimering, utveckling eller komponent antal minskning. För att motivera produktion genom additiv tillverkning.

komplexa produkter produceras med 3d skrivare

Bilder har använts med tillstånd av Olaf Diegel, professor vid Lunds universitet. Olaf är ursprungligen från Nya Zealand, med stor erfarenhet av 3D skrivare. Har även designat en gitarr serie som produceras med 3D skrivare teknik. http://www.product.lth.se/staff/olaf-diegel/

Design är en underskattad men ytterst viktig del om man vill lyckas inom additiv tillverkning.

Sanning: När det gäller 3D skrivare är kostnaderna för framställning flyttade till andra faktorer. ”Komplexitet får man gratis” är ett vanligt förekommande utryck inom additiv tillverkning.