Informationsseminarium kring AM-teknik 28/10

Välkommen på informationsseminarium kring AM-teknik (Additive Manufacturing) 28/10!

De kommande 10 åren kommer AM förändra och utveckla företag, produkter, distributionskanaler och produktionssätt. Nya företagsmodeller baserade på AM utvecklas. AM har funnits i över 30 år men det är först de senaste åren som 3D-skrivartekniker och material har utvecklats till att på många områden överträffa traditionell tillverkning gällande både materialegenskaper och kostnadseffektivitet. Fördelarna är många och kunskap i området kan skapa stora möjligheter och konkurrensfördelar.

Design för AM är också ett viktigt område. Detta har kommit långt inom tex Aerospace, medicinteknik verktygsframställning och inom vissa andra nischade branscher.

Vi är övertygade om att kunskap kring AM kommer vara otroligt viktigt för många företag, främst inom tillverkning och produktutveckling. 3D Center vill främja kunskapsspridning och tillgänglighet och bjuder därför in till informationsseminarium kring AM.

3D Center har varit verksam i branschen sedan 2012 och vi har bred kunskap kring AM, främst hårdvara men även mjukvara. Vi följer utvecklingen på nära håll och har bra koll på nya tekniker och trender i branschen. Vi har en maskinpark lokalt med sju olika tekniker (SLS, SLA, MJP,FDM, DLP-Movinglight, CJP samt MJF). Vi har även tillgång till både metall- och keramtekniker på distans.

Datum: 28 oktober
Plats: beror på deltagande och meddelas senare
Kostnad inklusive lunch: 450:-. Faktureras i efterskott till deltagande företag

Seminariet är uppdelat i tre delar vardera på ca 30 minuter:

  1. 10,00-10.30. Grunder och funktion hos de vanligaste 3d-skrivarteknikerna SLA, SLS,MJP/Polyjet, FDM/FFF, CJP. MJF m.fl. Vad kan man producera idag? Vilka applikationer är möjliga att lösa med 3D-skrivare?
  2. 11.00-11.30 Design för AM – vilka konstruktionsfördelar kan man få med AM? Vad är möjligt och vilka begränsningar finns det? Den stora AM-revolutionen kommer ske när fler produkter designas för AM.
  3. Lunch
  4. 13.00-13.30 Produktion av slutprodukter med AM – Hur ser utvecklingen ut? Vilken typ av utrustning finns och till vilken kostnad? Alla produkter ska inte produceras med AM, vad kan effektiviseras med hjälp av AM? Vilka nya företagskoncept är möjliga med AM?
  5. 13.30-14.00 Frågor

Anmäl dig här!

Varmt välkomna!

//Casper & Ulf, 3D Center