HP Jet Fusion 4200 Och 3200

HP Jet Fusion 4200 och 3200

HP Jet Fusion levererar bättre kvalitet, 10x högre produktionshastighet till halva investeringen

En ny revolutionerande 3D-skrivarteknik från HP – Multi Jet Fusion. Något av det största som hänt inom additiv tillverkning de senaste 30 åren.

Kostnad

Kostnaden för investering i utrustning är ungefär hälften jämfört med SLS-utrustning med motsvarande byggvolym.

Kvalitet

Hållfasthet, ytfinish och styrka är jämförbar eller bättre än tillgänglig SLS-teknik på marknaden. Dessutom är egenskaperna i produkter producerade med MJF nästan likvärdiga i X,Y och Z led.

Hastighet

Beroende på produktgeometrin är MJF-tekniken upp till tolv gånger snabbare än SLS-teknik och hela 27 gånger snabbare än FDM-teknik

Material

MJF tekniken kan i dag leverera produkter i stark PA12, Nylon, det vanligaste materialet som idag produceras med SLS-teknik. Men många fler material kommer inom en snar framtid. HP har en öppen materialstrategi vilket möjliggör för vem som helst att utveckla och certifiera material till MJF tekniken. Detta leder till lägre materialkostnad och stor materialflora.

Återvinning

Multi Jet Fusion möjliggör även oöverträffad återvinning av material där i princip allt material kan återvinnas. Bra för ekonomi och miljö.

Kontaktformulär för mer info om MJF från HP

Så här fungerar MJF tekniken från HP

Precis som med SLS-teknik så lägger MJP ut pulver av material med en tjocklek på mellan 0,07-0,12mm. Men där slutar likheten.

Vid nästa steg i processen appliceras två olika vätskor- agenter – via skrivarhuvuden med en upplösning på 1200 dpi. En ”Fusing agent” appliceras där materialet ska smälta samman och en ”Detailing agent” appliceras vid områden som inte ska smälta samman.

Därefter tillförs energi i form av värme som får pulvret att smälta där ”Fusing agent” har applicerats.

Processen upprepas därefter med ett nytt lager av pulver.

hp_multijet_fusion_3Dcenter

Beskrivning kring MJF processen

Citat från Terry Wholers om HP Jet Fusion 3D-skrivare:

“Its not only a game changer, it will rewrite the rules in the 3dprinting industry” –  Terry Wholers, Wholers associates.

 

 

Marknad och applikationer

Multi Jet Fusion-tekniken förändrar spelplanen inom industrin. Tekniken expanderar möjligheterna med 3D-skrivare med kraftigt ökande motiverade tillämpningar och applikationer.

Formsprutade detaljer – MJF tekniken kan potentiellt ersätta produktion av formsprutade detaljer i volymer upp till 10000 stycken detaljer per år.

SLS produktion -En HP Jet Fusion 4200 utrustning kan producera upp till 10 gånger snabbare än traditionella SLS maskiner.

Effektivitet – slutprodukter kan effektiviseras genom design för produktion med additiv tillverkning.