Exceltec Complex Geometry Material Sls 3d Printer 3d Printing Additive Manufacturing Rapid Manufacturing

3D Center förstärker med nytt SLS-material från Exceltec

Pressmeddelande 10 maj 2016

3D Center breddar sitt sortiment av material för additiv tillverkning genom ett nytt samarbete med Exceltec. Exceltec utvecklar högkvalitativa polymerpulver för SLS-teknik. Exceltecs produkter kan användas med alla SLS-maskiner för att producera modeller och funktionella detaljer genom additiv tillverkning med lång hållbarhet och utmärkt kemisk resistens. 

 –        Vi är mycket glada över vårt nya samarbete med Exceltec som ger oss ett brett sortiment av professionella SLS-material. Marknaden visar ett starkt ökande intresse för alternativa material för olika applikationer. Detta samarbete säkerställer 3D Centers position som en heltäckande leverantör, säger Ulf Qviberg, VD på 3D Center.
3D Center erbjuder professionell utrustning för 3D-utskrifter och additiv tillverkning. 3D Center är en ledande leverantör av AM-utrustning och material i norra Europa och tillhandahåller professionella lösningar för produktion och produktutveckling. 3D Center erbjuder en bred produktportfölj för att kunna möta marknadens olika krav på applikationer och tillhandahålla den bästa och mest lämpade tekniken.

För mer information kontakta:

Ulf Qviberg
3D Center
Tel Direkt: +46 (0)70 6636192
Tel Office +46 (0)490 10040