Inspirationsseminarium Additiv Tillverkning Ulf Qviberg

Dåtid – Nutid – Framtid: Från prototypframtagning till industriell serietillverkning

I september fick Uffe äran att prata på ett inspirationsseminarium om additiv tillverkning i Borås. Marknaden är idag mogen för alla företag vare sig de är nybörjare eller forskar på helt nya applikationer. Tekniken har redan börjat förändra vårt samhälle och alla teknikföretag bör ta ställning till hur de bäst kan nyttja AM-teknik.
Med det som utgångspunkt bjöd Uddevalla Kommun in till ett inspirationsseminarium där 3D Center tillsammans med Chalmers, Swerea, Högskolan Väst, Protech, GKN mfl. presenterade och demonstrerade möjligheter med nutida och framtida produktionstekniker inom additiv tillverkning – 3D printing.
Agendan för Uffes föredrag var:
Dåtid – Nutid – Framtid: Från prototypframtagning till industriell serietillverkning:
  • Design – Hur vi idag tack vare additiv tillverkning får större geometrisk frihet och därför kan designa objekt som tidigare var mycket komplicerade eller omöjliga att framställa på en så enkel väg.
  • Produktion on demand – Hur lager och reservdelslager idag kan minskas eller helt tas bort med hjälp av additiv tillverkning. Istället kan produkter produceras när behov uppstår på plats.
  • Utveckling av 3D-skrivare – Från den första AM-tekniken SLA som kom för 33 år sedan till idag när det finns ett tio-tal tekniker och inom en snar framtid väntar ännu fler spännande tekniker.

Hör gärna av dig till oss om du är nyfiken på att veta mer om detta!