Professionella 3D-skrivare från 3D Center

Under de närmaste åren kommer Additiv tillverkning (AM) och 3D printing förändra produktionsmetoder, produktflöden, design, individanpassning och produktutveckling. Fördelarna är många och kunskap i området kan skapa stora möjligheter och konkurrensfördelar.

3D Center har lång erfarenhet i branschen och har en bred kunskap kring AM, främst hårdvara och material men även mjukvara. Vi har en maskinpark lokalt som innefattar många olika tekniker och över 20 olika maskinmodeller i vårt sortiment.

Kunskap kring AM kommer vara helt avgörande många företag, främst inom tillverkning och produktutveckling. 3D Center främjer kunskapsspridning och arrangerar därför workshops, utbildningar och föreläsningar inom olika områden för AM och 3D printing.

Nordens största

3D Center har nordens största utbud av maskinutrustning. I vår portfölj och Showroom/workshop har vi en maskinpark lokalt som innefattar sju olika tekniker (SLS, SLA, MJP, FFF/FDM, DLP MovingLight, CJP och fler är på väg. Vi har även tillgång till metallutskrifter, och keramutskrifter på distans.

Föreläsningar

Vi erbjuder föreläsningar inom AM som kan anpassas efter kunskapsnivå, bransch eller teknikområde. Vi håller föreläsningar i många olika sammanhang för företag, konferenser och universitet och bland våra referenser finns AM-dagen, Sahlgrenska sjukhuset och Linnéuniversitetet.

Utbildning

Vi har ett brett utbud av utbildningar som kan hållas hos företag så väl som i egna lokaler, vi försöker vara flexibla med kundanpassade lösningar.

 • Grundutbildning, Design för AM, genomgång av material och funktion från olika tekniker, indirekt AM och information om utvecklingen i branschen
 • Design för AM möjligheter i material, funktion och teknik. Effektivisera montage och produktion. Vikt/styrka optimering
 • Tekniker för AM. Varje teknik inom AM är unik med möjligheter och begränsningar. Vad finns, hur fungerar dom och vilka fördelar har dom
 • Specifik teknik. För olika tekniker utbildar vi i funktion, material och drift. SLS, SLA, MJP, FDM/FFF, DLP MovingLight, CJP.

Maskintillgång

I Vår maskinpark finns Hi-end 3D-skrivare som vi använder för utbildning, demo utskrifter och erbjuder tillgång till för företag med intresse i AM.

De tekniker vi förfogar över lokalt är:

 • SLS (SelectivLaser Sintering)
 • SLA (Sterolitografi)
 • MJP (Multi Jet Printing)
 • FDM (Fused Fillament Fabrication)
 • DLP MovingLight (Sterolitografi)
 • CJP (Color Jet Printing)

Distribution

Vi företräder ett antal ledande leverantörer inom AM och kan erbjuda produkter från bland annat

 • 3DPlatform
 • Sinterit Lisa
 • Roboze
 • Atum3D
 • Prodways
 • Exceltec
 • Windform
 • SolidThinking

Service

Vi har serviceverkstad och utför service på

 • Sinterit
 • Projet
 • 3D Platform

Förbrukningsvaror

Via vår webshop levererar vi material och andra förbrukningsvaror för AT.

Vi riktar oss bland annat till

 • Aerospace
 • Arkitektur
 • Automotive
 • Dental
 • Design
 • Industri
 • Medicinteknik
 • Produktion
 • Prototyper och produktutveckling
 • Smyckesdesign